Oferta terapeutyczna

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

TERAPIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

PATOLOGICZNY HAZARD

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)