Informacje dla pacjenta

Do leczenia przyjmowane są osoby:

  • bez skierowania
  • zarówno ubezpieczone, jak i nieubezpieczone

Dokumenty wymagane do rejestracji:

  • dowód osobisty
  • karty informacyjne z dotychczasowego leczenia (leczenie stacjonarne lub niestacjonarne w podobnych placówkach), opinię psychologiczne itp.

Etapy kwalifikacji do terapii:

  • wizyta u lekarza psychiatry
  • testy psychologiczne
  • wizyta u psychologa

Leczenie w Poradni jest bezpłatne.

Płatnicy świadczeń: